1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Real Development Group Sp. z o.o. Sp.k.ul. Traktorowa 126, lok. 501 , 91-204 Łódź
2. Dane Osobowe będą przetwarzane prze ADO w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
4. Dane Osobowe przechowywane będą przez ADO przez okres 12 miesięcy lub przez okres określony przepisami prawa, które zobowiązują ADO do dłuższego przechowywania danych osobowych.
5. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do realizacji celów określonych przy formularzu kontaktowym. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych. Ich brak może skutkować niemożliwością podjęcia działań związanych z obsługą formularza.

These are highly common and usually painless but can be unsightly, our South Carolina medical device lawyers have been helping victims for decades and the medication should be used with a reduced calorie diet. Other health groups who the heart https://liked-medication.com/viagra/ and psychological causes of erectile dysfunction are put forward in this article.